Abonnement


MediBOX koster 1300 kr incl. moms pr. år for en brugerlicens. Det er muligt at tegne en gruppelicens til 1300 kr pr. bruger.

Uddannelseslæger kan få et MediBOX abonnement for 650 kr pr. år.

MediBOX er godkendt til refusion fra de alment praktiserende lægers efteruddannelsefond.

Om MediBOX


MediBOX er ejet af Månedsskrift for Almen Praksis.

Månedsskrift for Almen Praksis er først og fremmest et efteruddannelsestidsskrift for praktiserende læger.

Månedsskriftet drives af Fonden for Tidsskrift for Praktisk Lægegerning.

Nyheder


MediBOX version 9.0 er klar til brug. Det betyder nedlukning af MediBOX fra kl 16.00 fredag 8. april 2016 - til og med kl 08.00 mandag 11. april 2016.

Jeres materiale og mapper i MediBOX bliver ført videre i den nye version. Der er backup på det hele.

MediBOX version 9.0 kommer med mange nyheder

 • Akkrediteringsmodul
  • Valgmulighed - få automatisk etableret et mappetræ med besvarelser på de 64 indikatorer.
  • Besvarelserne skal så bearbejdes/omskrives til jeres lokale forhold
 • Akkrediteringsdokumenter kan indsendes til IKAS på følgende måder
  • Som "Send pdf-fil" - overfører kopi fra MediBOX til Windows mappen "Overførsler". Herfra kan man sende samlingen af akkrediterings-pdf-filer.
  • Som genvej til MediBOX - akkrediteringsdokumenter har en adresse/søgestreng man kan kopiere - I samler jeres søgestrenge i en mail og sender mailen til IKAS. IKAS kan så se på dokumenterne som hyperlinks
 • Akkrediteringsdokumenter med farvemarkering - "Ikke påbegyndt" - "I gang" - " Færdig"
 • Alle dokumenter med udførlig dokumentinfo og revisionsoversigt. Man kan angive næste revision
 • Lettere at håndtere og oprette egne mapper
 •  Forbedret søgefunktion - der søges i 4 områder - "MediBOX" - "Gruppe" - "Månedsskriftet" - "Privat"
 • Kom godt igang med "MediBOX version 9.0 - pixibogen"

 

Med venlig hilsen

 

MediBOX redaktionen