Abonnement


MediBOX koster 1400 kr incl. moms pr. år for en brugerlicens. Det er muligt at tegne en gruppelicens til 1400 kr pr. bruger.

Uddannelseslæger kan få et MediBOX abonnement for 700 kr pr. år.

MediBOX er godkendt til refusion fra de alment praktiserende lægers efteruddannelsefond.

Om MediBOX


MediBOX er ejet af Månedsskrift for Almen Praksis.

Månedsskrift for Almen Praksis er først og fremmest et efteruddannelsestidsskrift for praktiserende læger.

Månedsskriftet drives af Fonden for Tidsskrift for Praktisk Lægegerning.

Nyheder


Hvad stiller man op med ovenstående budskab?

I MediBOX er det muligt at sende informationer til patientens mail vha. mail-ikonet. Vi har opsamlet de informationer der er kommet fra Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen om emnet. Disse udsagn finder du i patientvejledningen "Hydrochlorthiazid kædes sammen med hudkræft". Tryk på mail-ikonet øverst til højre og indsæt patientens mail.

Man kan også copy/paste teksten fra MediBOX til sit lægesystem og sende fra sit frasekartotek.

Akkrediteringen er stadig på vej rundt i landet. Til hjælp med det har vi nu afsluttet udviklingen af MediBOXens akkrediteringsmodul. Når modulet er aktiveret (Øverste højre hjørne) laver vi med det samme en mappe der hedder "Praksisakkreditering" - den befinder sig under den grå bjælke i mappetræet. Denne mappe er jeres egen. I kan gå direkte til de enkelte dokumenter og skrive om på "kladen" efter jeres lokale forhold. De enkelte indikatorer er navngivet med 3 cifret kode feks 2.1.1 forebyggelse af identitetsforveksling af patienter

God jul og godt nytår fra MediBOX