Abonnement


MediBOX koster 1400 kr incl. moms pr. år for en brugerlicens. Det er muligt at tegne en gruppelicens til 1400 kr pr. bruger.

Uddannelseslæger kan få et MediBOX abonnement for 700 kr pr. år.

MediBOX er godkendt til refusion fra de alment praktiserende lægers efteruddannelsefond.

Om MediBOX


MediBOX er ejet af Månedsskrift for Almen Praksis.

Månedsskrift for Almen Praksis er først og fremmest et efteruddannelsestidsskrift for praktiserende læger.

Månedsskriftet drives af Fonden for Tidsskrift for Praktisk Lægegerning.

Nyheder


Som det er jer bekendt har "Styrelsen for Patientsikkerhed" startet det "Risikobaserede tilsyn af Almen Praksis". Tilsynet indeholder 27 punkter hvoraf flertallet er til besvarelse med interview af en læge. 

Det "Risikobaserede tilsyn af Almen Praksis" overlapper " Akkrediteringsstandarder for almen praksis". Så er man blevet akkrediteret er der en del arbejde der er gjort. 

MediBOX har opregnet en liste over mulige besvarelser til tilsynet. Vi har linket til akkrediteringsmodulet i MediBOX, vejledninger fra DSAM og Sundhedstyrelsen. Denne liste kalder vi " Risikobaseret tilsyn - hjælp til besvarelse af målepunkter ved brug af MediBOX". Hvert af de 27 punkter er gennemgået med løsningsforslag og links til en relevant besvarelse. 

Opret en mappe i MediBOX under praksis - kald den "Risikobaseret tilsyn"

I kan kopiere frit til jeres egne mapper i MediBOX eller kopiere hele dokumentet. Skriv jer selv på som forfatter, dato for oprettelse, næste revision etc. 

 

MediBOX redaktionen