1_12.jpg

MediBOX - indhold

 • MediBOX´s formål er at lette anvendelsen og implementeringen af viden og retningslinjer i almen praksis.
 • MediBOX er et arbejdsredskab for praktiserende læger, deres personale og patienter. 
 • MediBOX er en del af Månedsskrift for almen praksis. Der er i øjeblikket ca. 1400 brugere.

 

Abonnement og refusion

 • Årligt abonnement koster 1400 kr/bruger.
 • Abonnement for uddannelseslæger koster 700 kr/bruger.
 • Medlemmer af SAMS har gratis adgang - kontakt Månedsskriftet
 • Medicinske studenter der skal i klinik har gratis adgang - kontakt Månedsskriftet
 • MediBOX er godkendt til refusion fra de alment praktiserende lægers efteruddannelsefond.

 

Indhold

 • MediBOX indeholder ca 4000 vejledninger, funktioner, akkrediteringsforslag, patientevejledninger og meget andet.
 • Vejledningerne er opdelt i følgende hovedmapper der kan søges direkte på
  • Lægevejledninger
  • Patientvejledninger
  • Personalevejledninger
  • DSAM’s vejledninger og plastark
  • Klinisk demo, atlas (anatomisk, radiologisk, dermatologisk, mikroskopisk, øjne, øre, mundhule, gigt, ekg, giftige planter)
  • Funktioner - feks MDI skema, graviditesplan etc.
  • Links
  • Instruktions-videoer
  • Praksisskabeloner - standardkonsultationer
  • E-kurser
  • Andre vejledninger
  • Klinikdrift
  • Akkreditering

 

Sammenkobling mellem MediBOX og MAP

 • Man har mulighed for at sammenkoble MediBOX med sit elektroniske abonnement på Månedsskrift for almen praksis. 
 • Når man søger i MediBOX søges samtidigt i artikler fra Månedsskriftet.

 

Vejledninger i MediBOX

 

Om redaktionen - hvor kommet indholdet fra

 • Redaktionen udvælger og opdaterer vejledningerne.
 • Vejledningerne er korte, men fyldestgørende for Almen Praksis.
 • Vejledningerne skrives på baggrund af nyeste viden om "almen medicinsk praksis" med udspring i DSAM’s rapporter, Sundhedsstyrelsen, de medicinske selskabers hjemmesider,  Medicinsk Kompendium, Statens Serum Institut (SSI) og Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) samt andre kilder af høj kvalitet.
 • Vejledningerne er angivet med kilde, så brugerne kan orientere sig i dybden.
 • Vejledningerne repræsenterer et almen medicinsk valg af tilgængelig viden. 

 

MediBOX er interaktivt 

 • Brugerne kan redigere eksisterende vejledninger til eget brug eller oprette egne nye vejledninger.
 • Brugeren råder over en personlig-mappe, en praksis-mappe og en praksisakkrediteringsmappe (hvis man har aktiveret akkrediteringsmodulet) 
 • Der tages dagligt backup af brugernes mapper/vejledninger. 
 • Brugere tilknyttet samme gruppe kan se gruppens vejledninger i praksismappen og eller praksisakkrediteringsmappen.
 • Brugerne af MediBOX kan bidrage med informationer til databasen ved at indsende kommentarer til redaktionen samt indsende egne vejledninger.
 • ”Funktioner” i MediBOX kan udregne graviditetens forløb i uger på dato, medicinnedtrapning, medicindosering til børn, risiko for iskæmisk hjertesygdom, depressionsscore (ICD-10 kriterier, Hamilton-score, MDI og GDS), hudlægefunktion, lungefunktion, urskivetest-vurdering, angstscore, ADHD-screening, CHADSVAS/Hasbled-score, Halspodning - centorkriterier og vægttabskurve. Funktionerne hjælper til at man kan dokumentere sin aktivitet.
 • DSAM’s rapporter præsenteres i deres helhed i MediBOX samt indarbejdes i form af korte vejledninger mhp. hurtigt opslag af den viden der udgår fra rapporterne.
 • DSAM's ”plastark” er i sin egen mappe klar til print.
 • Oplysninger fra andre instanser gemmes let i MediBOX. Brugerne kan f.eks. kopiere og gemme tilsendt tekst eller links i en vejledning – eksempel herpå er ”kræftpakker”.
 • På MediBOX' forside vises løbende newsfeeds fra Sundhedsstyrelsen, SSI og IRF. 

 

Fordele ved at anvende MediBOX i almen praksis

 • Korte, opdaterede og målrettede vejledninger.
 • Patientvejledninger der kan udskrives eller sendes på mail til patienten. 
 • Billeder og anatomisk atlas, som kan bruges til at højne patientens forståelse af eget helbred.
 • Akkrediteringsredskab - praksisakkrediteringsmappen indeholder forslag til besvarelse på indikatorniveau.
 • Undervisning/supervision af personale og uddannelseslæger 
 • Vejledningerne i MediBOX kan omskrives til praksis´ egne instrukser.
 • Alle i gruppen kan se praksismappen.

 

Anvendelsen af MediBOX teknisk set

 • MediBOX er et on-line system, der kan bruges overalt i verden.
 • Man logger på MediBOX med personligt brugernavn og password.
 • MediBOX har indbygget en udførlig manual - se under ? øverst til højre.
 • Vejledningerne søges ved opslag i søgefeltet >>> søg eller man kan prikke direkte på den mappe man vil søge ned i f.eks Lægevejlednier. 

 

Tegn prøveabonnement til enkelt bruger

 • Gå til www.MediBOX.dk og tryk på "Tilmeld - 30 dages gratis prøveabonnement".

eller kontakt

 • Månedsskrift for Almen Praksis
 • Stockholmsgade 55
 • 2100 København Ø
 • Tlf. 35 26 67 85 (hverdage kl. 9.00-15.00)
 • Fax. 35 26 04 15
 • E-post: mpl@mpl.dk

 

Tegn prøveabonnement til gruppe

 • Den læge der tegner prøveabonnementet kan oprette et eller flere prøveabonnementer - man vælger "licensantal"
 • Giv gruppen et navn.
 • Husk dit brugernavnet - dit navn er en let løsning.
 • Tilmeld dig med egne data. 
 • Send ind.
 • Du får tilsendt dit password på mail efter få minutter. 

 

Tilmeld_screendumps_1.jpg

 

 

Oprettelse af gruppens medlemmer

 • Efter tilmelding skal gruppens medlemmer oprettes. Det gøres af "gruppelederen" som er dig.
 • Gruppelederen logger på som sig selv med brugernavn og password fremsendt i mailen fra MPL.
 • Gruppelederen åbner derpå " Pil ned " i det øvre højre hjørne på forsiden.
 • Vælg at aktivere de enkelte brugere i gruppen.  
 • Der fremkommer nu en blank tilmeldingsblanket som gruppelederen skal udfylde for alle brugerne - en ad gangen.
 • Brugerne skal vælge sig et brugernavn og hvilken email-adresse passwordet skal sendes til.
 • Gruppemedlemmerne får nu deres personlige password sendt til deres email-adresse, hvorefter de kan gå på MediBOX med deres selvvalgte brugernavn og password.

 

Hjælp til at oprette dokument  

 • Man opretter et nyt dokument i MediBOX ved at trykke på "Opret" i det øvre højre hjørne

 

1_8.jpg

 

Et nyt tomt dokument 

 • Se forklaring til de enkelte bokse herunder

Clipboard_452.jpg

 

Titel

 • Titel på dokument - gerne på flere måder - eks. Kighoste, pertussis convulsiva. Søgemaskinen i MediBOX søger på titel, stikord og fritekst 

Forfatter

 • Hvem har oprettet vejledningen. 
 • Kilden angiver man i bunden af sit færdige dokument 

Tekst

 • Her skriver man sin tekst, indsætter tekst med copy/paste, indsætter billeder, skemaer eller links til andre steder på internettet.
 • Man bruger redigeringsknapperne i bjælken for at få korrekt HTML-kode
 • Se hvordan man indsætter links og billeder til slut i denne vejledning

Fil

 • Her kan man indsætte link til en fil i følgende formater *.txt,*.doc,*.docx,*.xls,*.xlsx,*.jpg,*.png,*.ppt,*.pptx,*.wmv,*.mp4 
 • Udpeg filen på din harddisk og tryk "Vælg" 

Gem

 • Det færdig dokument/filen uploades til MediBOX

 

Dokument-informationer

 • I højre kolonne skal man tage stilling til følgende

Synlig for

 • Som udgangspunkt er alle dokumenter "privat" og kun synlig for den som har lavet dokumentet.
 • Hvis man i rullemenu vælger "Praksis" er det synligt for alle i praksis som er tilmeldt gruppen.  

Type  

 • Vælg hvilke type dokument der er tale om.
 • Vælges akkrediteringsdokument aktiveres en farvet "firkant" på dokumentet - den angiver status - se nedenfor

 

9_1.jpg

 

Relevant for

 • Udvælg - hvem har mest interesse for dokumentet

1_13.jpg

 


 

Næste revision

 • Her kan man angive hvornår dokumentet skal revurderes feks. i forbindelse med akkreditering

Status

 • I forbindelse med akkrediteringsdokumenter kan man her angive hvor langt man er kommet.
 • Valget medfører en markeringsboks på akkrediteringsdokumentet.
 • Den er rød for "Ikke påbegyndt". Gul for "I gang". Grøn for "Færdig". Se boksen i det færdig dokument herunder.

 

1_10.jpg

Henvisninger 

 • Tryk på Rediger_3.jpg for at åbne et hjælpevindue.
 • ”Henvisninger” giver mulighed for, at vejledningen knyttes til andre dokumenter i MediBOX.
 • Skriv søgeord og ”søg”. Når et af de fremkomne links trykkes på med musen, tilføjes det som henvisning på den pågældende vejledning. Nyttig funktion når man f.eks. knytter indikatorbesvarelse sammen med en procedure.
 • En valgt henvisning kan markeres og herefter evt. slettes, flyttes opad eller nedad vha. knapperne under feltet til venstre.
 • Tryk ”luk” når kodning er afsluttet. 

ICPC koder

 • Tryk på Rediger.jpgfor at åbne et hjælpevindue.
 • I søgefeltet søges på ICPC koder som man vælger. Koderne nu er tilknyttet dokumentet.
 • Tryk "Luk”

Mapper 

 • Tryk på Rediger_1.jpgfor at åbne et hjælpevindue.
 • En vejledning placeres automatisk i den private mappe.
 • Vælger man synlig for "praksis" flyttes vejledningen op i praksismappen og kan så ses af alle i gruppen.
 • I den private mappe og  praksismappen kan man lave flere undermapper. Nederst i venstre kolonne - her markeret med rød ring.
 • Efter man har oprettet mappen placeres dokumentet.

 

1_11.jpg

 

 

Muligheder i tekstfeltet - redigeringsbjælken

Indsæt link

 • Blok-marker en tekst i din vejledning som du vil lave link til.
 • Tryk på linkikonet - en kæde. Herefter åbnes en popup. Man kan lave flere typer links.
  • Øverst kan man skrive en internetadresse, som man vil linke til. Det kan være et sted på nettet, hvor man har kopieret adressen fra browserens søgelinie.
  • Man kan vælge et internt-link i MediBOX- ”Søg i databasen”.  I link-søgefeltet skrives et relevant søgeord. En liste med hits vises fra MediBOX. Man udvælger det relevante link - man kan læse indholdet i det store felt ”Visning”. Når man trykker "OK" hopper linket op i søgelinien af sig selv, og man er færdig.  
  • Slut af med ”indsæt”. 

Indsæt billede

 • Hvis man ønsker at indsætte/redigere et billede, vælges billedikonet  >> der åbnes en popup menu.
  • Øverst kan man søge efter billeder i MediBOX; søgeresultaterne står på en liste i feltet til venstre.
  • Man kan hente et billede fra sin computer til MediBOX vha. "gennemse" og udpege billedet; billedet hentes og vises frem - tryk "indsæt", og billedet går ind på plads i vejledningen.

 

Dokument ikoner - Dokentbar.jpg 

 • Øverst til højre kan man se følgende ikoner
 • Indholdfortegnelse - Overskrifter der kan søges på
 • Henvisninger - Liste over dokumenter i MediBOX der er knyttet til det aktuelle dokument
 • Dokumentinformation - Synlig for, oprettet hvornår etc
 • Revisionsoversigt - der laves log på dokumentet hver gang det redigeres.

 

Redigeringsikoner Redigeringsikoner.jpg

 • Print dokument - vælger printeren på din PC
 • Fjern gulmarkering - hvis man har brugt søgefunktionen
 • Rediger dokument - skrive videre på det aktuelle dokument
 • Slet dokumentet - du advares om accept - dokumentet slettes og kan ikke genfindes!!!
 • Kopier dokument - laver en kopi der kan redigeres.
 • Ønsker man at redigere i kopien trykker man på blyanten. 

 

Lave nye mapper

 • I venstre kolonne vælg nederst "Rediger mapper"  >>> Tryk på mappen "Praksis" >>> mappetræet folder sig ud >>> nederst vælge "Opret ny mappe" >>> giv et navn og tryk "Send"
 • Mappen kan efterfølgende flyttes op og ned i hierakiet
 • Der kan laves mapper i 4 niveauer
 
Ny_mappe.jpg
 

 

Akkrediteringsmodulet

 • Aktiver akkrediteringsmodul - hvis man trykker her etablerer MediBOX en komplet samling af akkrediteringsdokumenter i "Praksisakkrediteringsmappen".
 • Akkrediteringsdokumenter er oplæg til praksis, som man så kan arbejde videre med.
 • Akkrediteringsdokumenter er opdelt efter hovedområderne 1-4, standerne jvf. IKAS vejledningen under de enkelte hovedområder og endelig på indikator niveau med et 3. tal der angiver indikatornummeret - eksempel: 2.1.1 Forebyggelse af identitetsforveksling af patienter - indikator 1
 • Man søger de forskellige indikatorer ved at skrive de 3 tal der angiver indikatoren.I en indikatorbesvarelse kan optræde link til f.eks. en procedure.
 • Proceduren i MediBOX kan frit kopieres og omformuleres og gemmes i jeres mappe "Procedure/retningslinje". Man etablerer linket til sin indikatorbesvarelse som ovenfor beskrevet.
 • MediBOX - Guide til surveyor - akkreditering

 

Tekniske spørgsmål

 • Redaktionen modtager gerne anmodning om vejledning.
 • Redaktionen tager gerne ud til fyraftensmøder (pris 2500,00 kr)
  • Aftale herom træffes via Månedsskriftet - Helle Raun - hra@mpl.dk.
 • På Lægedage har MediBOX flere kurser i brugen af MediBOX.

 

Kilde

MediBOX