MediBOX er en almenmedicinsk videndatabase og IT-platform udviklet af almenmedicinere under Månedsskrift for Almen Praksis.

Tilmeld - Gratis i 30 dage


Almen medicinsk opslagsværk

Vejledninger, billeder, video m.m. rettet mod lægen, praksispersonalet og patienten.

Beregnere og skemaer

Medicinske beregnere og skemaer relevante for almen medicinske problemstillinger.

Fraser og skabeloner

Omfattende bibliotek over almen medicinske konsultations fraser og standardkonsultations skabeloner.

Opret dokumenter

Opret egne dokumenter, upload filer og organisér disse i egne mapper.

Deltag i grupper

Opret grupper og del dokumenter i f.eks. Praksisgrupper, Klynger, Vagtringe, 12 mandsforeninger eller faggrupper.

Kvalitetsudvikling

Arbejd med kvalitetsudvikling i klynger eller benyt MediBOX' akkrediteringsmodul.Om MediBOX

Abonnement

MediBOX koster 1500 kr incl. moms pr. brugerlicens om året.

+65 år: Halv pris.

Uddannelseslæger: 0 kr. i 2 år derefter halv pris i 4 år.

SAMS: 0 kr. i 4 år derefter halv pris i 4 år.

Refusion

MediBOX er godkendt til refusion fra de alment praktiserende lægers efteruddannelsesfond.

Klyngemidler må bruges til betaling af MediBOX.

Ejerskab

MediBOX drives af Fonden for Tidsskrift for Praktisk Lægegerning.

Fonden for Tidsskrift for Praktisk Lægegerning bestyres af PLO, PLO-KBH og DSAM.